Praca za granicą - praca w Szwajcarii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Szwajcarii

Pobyt i pozwolenie na pracę

Jeśli pobyt nie przekracza 90 dni, to nie masz obowiązku starania sie o wizę na pobyt. Wizę otrzymasz w Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, jeśli pobyt przekroczy wymieniony okres czasu. Dokumentami niezbędnymi do otrzymania wizy z prawem do pracy są: paszport ważny min. 3 miesiące, 3 kopie umowy o pracę, 3 zdjęcia oraz 3 formularze wizowe, które muszą być wypełnione w jęz. niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim. Otrzymanie wizy następuje po uzyskaniu zezwolenia Biura Federalnego dla Obcokrajowców w Bernie. Osoby chcące pracować w Szwajcarii muszą otrzymać pozwolenie na pobyt. Od kwietnia 2006 r. obowiązuje zmodyfikowany przepis dotyczący dostępu do rynku pracy. Pozostały następujące zalecenia:

Podjęcie każdej pracy wiąże się z uzyskaniem pozwolenia, czyli otrzymaniem zgody od Kantonalnego Urzędu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Pracy. Pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o zgodę dla obcokrajowca do miejscowych władz. Następnie regionalne biuro pośrednictwa pracy weryfikuje, czy na określone stanowisko pracy nie ma kandydatów z lokalnego rynku pracy. Tylko po spełnieniu powyższych warunków zostanie wydane pozwolenie na pobyt i pracę. Wyróżniamy 2 rodzaje zezwoleń na pracę: krótkoterminowe (4-12 miesięcy) i długoterminowe (1-5 lat).

Jeśli podejmujesz pracę na czas do 4 miesięcy, wtedy nie jest ona limitowana systemem kontyngentów. W taki wypadku wymaga się tylko zgody władz kantonalnych. Natomiast kontyngenty obowiązują w momencie, gdy praca trwa poniżej 4 miesięcy i dotyczy nastepujących branży: ogrodniczej, prac porządkowych, budowlanej, w przemyśle oraz ochroniarstwie.

Osoby, które otrzymały zgodę na pobyt i pracę na okres roku czasu - prawo przewiduje możliwość wystąpienia o przedłużenie pobytu. Osoby mające zgodę na pobyt powyżej roku automatycznie otrzymuja prawo do przedłużenia pobytu.

Polacy mogą wyjeżdżać na staże i praktyki zawodowe do Szwajcarii. Jest to mozliwe dzięki umowie podpisanej między Polską a Szwajcaria w 1993r. Zawarta umowa dotyczy osób, które chcą rozpocząć pracę w Szwajcarii w swoim wyuczonym zawodzie. Kolejnym warunkiem jest zawarcie umowy czas na określony oraz w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Okres trwania takiego stażu wynosi rok czasu z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy. by zdobyć staż, sam musisz się postarać, tzn. sam poszukujesz pracodawcy w kraju partnerskim. Koeljnym krokiem jest złożenie wymaganych dokumentów w wojewódzkim urzędzie pracy. Pamietaj, iż roczny limit praktykantów przybyłych do Szwajcarii wynosi 150 osób.

Poszukiwane zawody

lekarz, informatyk, pielęgniarka, opiekun osób starszych. Praca sezonowa: rolnictwo i turystyka

Warunki zatrudnienia

  1. wynagrodzenie

    Wysokość wynagrodzeń w Szwajcarii należy do jednych z najwyższych w Europie. Szacuje się, że średnio wynosi ono ok. 23000 do 35000 eur rocznie.

  2. czas pracy

    Tygodniowy czas pracy wynosi 45 godzin. Pracodawca za nadgodziny wypłaca pracownikowi do 125% stawki podstawowej bądź oddaje w dodatkowych dniach wolnych. Podczas pracy przysługuje półtoragodzinna przerwa obiadowa.

System urlopowy

Ustawowo wymiar urlopu przedstwia się następująco:

Czas trwania urlopu może zostać zwiększony, na mocy porozumienia między pracownikiem a pracodawcą oraz na mocy zawartej umowy. Czas trwania urlopu może zostać także obniżony - jeśli osoba nie pracowała przez długi okres czasu. Dni wolne od pracy: Nowy Rok - 1 stycznia, Wielki Piątek, niedziela i poniedziałek wielkanocny, Wniebowstąpienie - 40 dni po Wielkanocy, Zielone Świątki (niedziela i poniedziałek) - 7 tygodni po Wielkanocy, Święto Konfederacji - 1 sierpnia, Boże Narodzenie - 25 grudnia, Dzień św. Szczepana - 26 grudnia.

System ubezpieczeń

Opieka medyczna w tym kraju jest na wysokim poziomie, a leczenie to spory wydatek, np. przeciętna wizyta lekarska to koszt od 100 CHF w górę.

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP w Bernie
Elfenstraße 20a, 3000 Bern 15
tel. (00-4131) 3580202
fax: (00-4131) 3580216
e-mail: polishemb@dial.eunet.ch
strona www: www.pol-amb.ch

Stałe Przedstawicielstwo RP
przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie
15 chemin de l´Ancienne Route,
1218 Grand-Saconnex, Genéve
tel. (0-04122) 710 97 97
fax. (0-04122) 710 97 99
strona www: www.itu.int/missions/Poland
e-mail: mission.poland@ties.itu.int
e-mail: mission.pmsz@ties.itu.int