Praca za granicą - praca w Belgii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Belgii

Pobyt i pozwolenie na pracę

Rynek pracy otwarty od 1 maja 2009 roku

Formalności:

POSZUKIWANE ZAWODY

W Belgii Polacy mogą znaleźć pracę w instytucjach UE; w sektorze prywatnym: specjaliści IT, marketing, sprzedaż. Poszukiwane są również osoby do prac domowych (opiekunki, gospodynie), architekci, pracownicy sektora budowlanego, edukacyjnego, chemii, biologii, farmaceuci, pracownicy produkcji, księgowości, służby zdrowia i ubezpieczeń.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. Wynagrodzenie

  Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Belgii wynosi około 1234 EUR. Wypłaty są regulowane co 2 tygodnie (dla pracowników fizycznych) lub co miesiąc (dla pracowników umysłowych). Podobnie jak w Holandii, wysokość płac ustalana jest w układach zbiorowych (układy zawierane między związkami zawodowymi a przedstawicielami pracodawców). Poza tym w Belgii istnieje zagwarantowane średnie minimum dochodu miesięcznego dla pracowników pełnoetatowych powyżej 21 roku życia. Oznacza to, że pracodawca, na koniec roku, sporządza bilans wynagrodzeń pobranych przez pracownika w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli wynik okazuje się mniejszy niż średnie minimum miesięczne, pracodawca musi dopłacić pracownikowi brakującą różnicę. Za nadgodziny przysługują następujące stawki:

  • 150% zwykłej stawki godzinowej
  • 200% stawki godzinowej za nadgodziny w niedzielę i święta

  Wynagrodzenia za nadgodziny nie można zamienić na dni wolne od pracy.

 2. Umowy o pracę

  W Belgii najczęściej zawieranymi umowami są umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz na czas nieokreślony. Umowa taka może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Pozostałe rodzaje umów muszą mieć charakter pisemny. Od tego czy umowa jest zawarta z pracownikiem fizycznym czy umysłowym zależy długość okresu próbnego. Dla pracowników fizycznych wynosi on od 7 do 14 dni (w tym okresie umowa nie może być wypowiedziana), a dla pracowników umysłowych od 1 miesiąca do pół roku (umowa nie może być wypowiedziana przez pierwszy miesiąc).

 3. Czas pracy

  Tydzień pracy obejmuje 38 godzin. Dziennie nie można pracować więcej niż 9 godzin. Niedziela jest dniem obowiązkowo wolnym od pracy. Liczba nadgodzin za 3 miesiące nie może przekroczyć 65 godzin. Osoba pracująca w tygodniu mniej niż 38 godzin pracuje na pół etatu.

 4. Podatki

  Przed podjęciem pracy należy uzyskać w belgijskim Urzędzie Skarbowym numer SOFI, służący celom podatkowym i ubezpieczenia społecznego. Wysokość podatku zależy od sytuacji rodzinnej pracownika ? zależy czy jest osobą samotną, czy utrzymuje rodzinę. Stopy podatku wynoszą od 25% do 52%.

SYSTEM URLOPOWY

 1. Urlop wypoczynkowy

  Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi po przepracowaniu roku. Osobom pracującym 5 dni w tygodniu przysługuje 20 dni urlopu, natomiast pracującym 6 dni w tygodniu przysługują 24 dni urlopu. Poza tym wymiar urlopu zależy od stażu pracy. I tak:

  • za 6 miesięczny staż przysługuje 12 dni urlopu
  • za 7 miesięczny staż przysługuje 14 dni urlopu
  • za 8 miesięczny staż przysługuje 16 dni urlopu
  • za 9 miesięczny staż przysługuje 18 dni urlopu
  • za 10 miesięczny staż przysługuje 20 dni urlopu
  • za 11 miesięczny staż przysługuje 22 dni urlopu
  • za 12 miesięczny staż przysługuje 24 dni urlopu

  Każdy pracownik ma prawo do 2-tygodniowego nieprzerwanego urlopu między 1 maja a 31 października. Poza tym pracownicy posiadający dzieci mają pierwszeństwo do urlopu w czasie wakacji.

 2. Urlop macierzyński

  Kobietom przysługuje 15 tygodni urlopu macierzyńskiego. Może on się rozpocząć nie wcześniej niż siedem miesięcy przed planowaną datą porodu. Jednak tydzień przed tą datą kobieta musi przejść na urlop i pozostać na nim przez co najmniej 8 tygodni po porodzie.

 3. Urlop rodzicielski

  Jest przyznawany od dnia urodzenia się dziecka do ukończenia przez nie czwartego roku życia. W czasie urlopu rodzicielskiego świadczenia są wypłacane przez Narodową Agencję Zatrudnienia ? RVA (Rijksdienst voor Arbaidsvoorziening). Aby otrzymać świadczenia należy złożyć w RVA prawidłowo wypełniony formularz na dwa miesiące przed planowaną przerwą w pracy.

 4. Urlop ojcowski

  Są dwie formy tego urlopu. Jedna ? kiedy część urlopu matki zostaje przeniesiona na ojca, z powodu jej śmierci lub hospitalizacji. Druga ? możliwość wzięcia 10 dni bezpłatnego urlopu w terminie miesiąca po urodzeniu dziecka.

 5. Dni dodatkowo wolne od pracy
  • Nowy Rok
  • Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja
  • Wniebowstąpienie
  • Zielone świątki
  • 21 czerwca
  • 1 listopada
  • 11 listopada
  • 25 grudnia

SYSTEM UBEZPIECZEŃ

 1. Opieka medyczna

  Pacjenci pokrywają całość kosztów leczenia, a później mogą się ubiegać o jego częściowy zwrot w miejscowych kasach chorych (część pokrywa pacjent). Potrzebne do tego będą dowody zapłaty za świadczenia, kopie recept, kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za leczenie stomatologiczne, porady lekarskie kasa chorych zwraca 25% - 40%, za leki ? 0%, 25%, 50%, 60%, 80%, w zależności od rodzaju leków. Koszty leczenia szpitalnego w większości przejmuje kasa chorych. Jednak ryczałt za przyjęcie do szpitala, opłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu, leki podawane w leczeniu pacjent pokrywa w całości. Koszty przewozu medycznego nie podlegają zwrotowi. Receptę na refundowane leki może wystawić tylko uprawniony do tego lekarz. W aptece należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 2. Ubezpieczenie społeczne

  Poborem składek na ubezpieczenie społeczne zajmuje się Narodowy Urząd Zabezpieczenia Społecznego (Office National de Sécurité Sociale ? ONSS)

UZNAWANIE DYPLOMÓW/KWALIFIKACJI

Na terenie całej Unii Europejskiej działa system wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji do celów zawodowych oraz akademickich. Ośrodek uznawania kwalifikacji zawodowych w Belgii:

wspólnota flamandzka:
Carol Rowlands
Departament for Education and Skills
Room E3b
Moorfoot
Gb ? Shefield S1 4PQ
Tel. 0044 114 259 41 51
Fax. 0044 114 259 44 75
http://www.dfes.gov.uk/europeopen

wspólnota francuskojęzyczna:
Chantal KAUFMANN
FOD Wetenschapsbeleid
Wetenschapsstraat 8
B-1000 BRUSSEL
Tel. +32 2 238.34.54
Fax: +32 2 230.59.12
E-mail: neli@belspo.be
Website: http://www.belspo.be

WAŻNE ADRESY

AMBASADA RP W BRUSKELI
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
tel. ( 0-0322 739-01-01 lub 00
fax. (0-0322) 736-18-81
e-mail: polambbxl@skynet.be
www: www.polembassy.be

KONSULAT GENERALNY RP
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles
Belgique
tel. centrala (czynna całą dobę): 0032 273 90 100 lub 101
tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30): 00-322-7390121
fax. 00-322-7364459 lub 7360464
e-mail: info@konsulat.be
www.konsulat.be