Praca za granicą - praca w Austrii | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca w Austrii

Austria od początku akcesji Polski do grona krajów Unii Europejskiej twardo broni wrót do swojego rynku pracy. Rząd kraju zdecydował, iż okres przejściowy dla Polaków chcących podjąć pracę będzie obowiązywał do 2009 roku. Termin ten może być jeszcze przesunięty aż do 2011 roku. Obawa przed napływem naszych rodaków jest w dużej mierze nieuzasadniona, gdyż poziom bezrobocia sięga tam pułapu ok. 4,5%. Poza tym gospodarka kraju ma się doskonale, a austriackie społeczeństwo żyje na wysokim poziomie. Może obawa wynika właśnie z utraty dobrobytu oraz miejsc pracy kosztem zatrudnienia obcokrajowców. Dodatkowo wprowadzono uregulowania prawne dotyczące ilości zatrudnianych emigrantów. Liczba ta obecnie wynosi ok. 8% wszystkich zatrudnionych na austriackim rynku pracy. Wymagane jest uzyskanie pozwoleń, których procedura trwa kilka tygodni i nie zawsze kończy się powodzeniem. Przede wszystkim należy zdobyć pozwolenie na prace i pobyt oraz znać język niemiecki bez którego ani rusz!

Jak wynika z danych publikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, obecnie w Austrii pracuje ok. 13 tys. Polaków. To niewielka liczba, w porównaniu z innymi krajami, w których pracują nasi krajanie. Wykonują oni prace mało płatne, w których nie chcą pracować Austriacy. Dlatego też często tamtejszy przedsiębiorcy nie wykazują entuzjazmu, a wręcz obawiają się braku rąk do pracy. Obywatele tego kraju szczególnie niechętnie chcą pracować w rolnictwie. Otwarcie rynku pracy stworzyłoby możliwość pozyskiwania taniej siły roboczej np. z Polski.

Na dzień dzisiejszy jedynym łatwym sposobem na legalną pracę w Austrii jest samozatrudnienie. Lecz w tym przypadku również czeka wiele formalności, których należy dokonać w celu założenia własnej firmy.

Austria to wciąż niezdobyty rynek pracy, który kusi tylko nieliczne osoby chcące zaryzykować wyjazd do tego kraju. Po mimo to warto zapoznać się z wieloma aspektami życia i pracy w tej alpejskiej krainie.