Praca za granicą - praca na Cyprze | informator

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca na Cyprze

Pozwolenie na pobyt i pracę

Gdy pobyt jest dłuższy niż 3 miesiące należy wystąpić o prawo do pobytu. W związku z tym, trzeba w ciągu 8 dni od daty przyjazdu uzyskać certyfikat ARC, który można otrzymać na posterunku policji albo w lokalnym biurze imigracyjnym. Wniosek o pozwolenie na pobyt wynikającego z zatrudnienia należy złożyć w Wydziale Imigracyjnym lokalnego posterunku policji. Formularze te są zróżnicowane w zależności od kategorii pobytu. Do formularza należy dołączyć także: ważny paszport lub dowód osobisty, 2 zdjęcia, dokumenty wystawione i podpisane przez pracodawcę (lub umowę o pracę) potwierdzające fakt zatrudnienia oraz opatrzone pieczęcią Departamentu Pracy a także uiścić opłatę. Decyzja wydawana jest w ciągu pół roku od złożenia dokumentów, w czasie którym można podjąć pracę. Prawo do pobytu wydawane jest na okres 5 lat i może być przedłużane.

Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Podpisanie umowy o pracę należy zarejestrować w odpowiednim departamencie Ministerstwa Pracy. Za pośrednictwem Biura Pracy należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego.

Poszukiwane zawody

barmani, kosmetyczka, fryzjer, masażysta, pokojówka, murarz, malarz, elektryk, stolarz, rzeźnik, spawacz, hydraulik, instalator klimatyzacji, kelnerzy, bagażowi, szefowie kuchni, kucharze, pomocnicy kucharzy, animator, instruktor zajęć ruchowych, recepcjonistka, kierowca koparki, architekt, kreślarz, grafik, zbrojarz, inżynier budowlany, brygadzista, pracowników linii produkcyjnych, piekarz, rolnik, cukiernik, sprzedawca, rybak, pielęgniarki, lekarze, opiekun osób starszych.

Warunki zatrudnienia

 1. wynagrodzenie

  Nie ma ustalonej kwoty wynagrodzenia minimalnego. Jest ono wypłacane jest raz w tygodniu lub raz w miesiącu. W kwestii nadgodzin - są one wypłacane w wys.150% stawki podstawowej za pracę w zwykłe dni oraz 200% za pracę w soboty, niedziele i święta.

 2. umowa o pracę

  W umowie o pracę powinny być zawarte następujące informacje: dane osobowe pracodawcy, dane osobowe pracownika, nazwę stanowiska zajmowanego przez pracownika, obowiązki pracownika, wysokość wynagrodzenia, datę rozpoczęcia zatrudnienia, datę ustania zatrudnienia (jeśli umowa zawarta została na czas określony), godziny pracy, miejsce wykonywania pracy, urlop wypoczynkowy, okres wypowiedzenia oraz odpowiednie układy zbiorowe. Informacje te mogą zostać wymienione również w innym dokumencie, np. w zbiorowym układzie pracy. Jeśli umowa zawarta jest na okres próbny, okres ten nie może przekroczyć 26 tygodni. Obie strony mogą zerwać umowę bez podania przyczyn i bez zachowania okresów wypowiedzenia.

 3. czas pracy

  Tygodniowa norma pracy wynosi 48 godzin. Oprócz tego pracownikom przysługuje: 11 godzin nieprzerwanej przerwy od pracy w ciągu doby, 35 godzin nieprzerwanej przerwy od pracy w ciągu tygodnia oraz 15 min. przerwa, jeśli przepracował 6 godzin. Praca nocna odbywa się między godz. 23.00 a 8.00 i jednocześnie nie może przekroczyć 8 godzin w ciągu doby.

 4. podatki

  Podejmując pracę na Cyprze mamy obowiązek uzyskania Podatkowego Kodu Identyfikacyjnego. W tym celu należy się skontaktować się z Departamentem Dochodów Krajowych w Ministerstwie Finansów, gdzie przedstawiasz paszport i wypełniasz formularz I.R.163A

 5. wypowiedzenie pracy

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę kształtuje się odpowiednio do okresu zatrudnienia. I tak:

  • 1 tydzień - gdy pracownik był zatrudniony 26-51 tygodni,
  • 2 tygodnie - gdy pracownik był zatrudniony 52-103 tygodni,
  • 4 tygodnie - pracownik był zatrudniony 104-155 tygodni,
  • 5 tygodni - pracownik był zatrudniony 156-207 tygodni,
  • 6 tygodni - gdy pracownik był zatrudniony 208- 259 tygodni,
  • 7 tygodni - jeśli pracownik był zatrudniony 260-311 tygodni,
  • 8 tygodni - jesli pracownik był zatrudniony przez 312 i więcej tygodni.

System urlopowy

 1. urlop wypoczynkowy

  Pracownicy mają prawo do 20 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli pracują przez 5 dni w tygodniu. Osobom, które pracują przez 6 dni w tygodniu przysługuje 24 dni urlopu wypoczynkowego. Dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli (6 stycznia), Poniedziałek przed Popielcem, 25 marca, 1 kwietnia, Wielki Piątek, 1 maja, 15 sierpnia, 1 października, 28 października, 25 grudnia oraz 26 grudnia.

 2. urlop macierzyński

  Kobiety mają prawo do 16 tygodni płatnego urlopu z powodu narodzin dziecka.

 3. urlop wychowawczy

  Na Cyprze urlop wychowawczy przysługuje rodzicom biologicznym, gdy dziecko nie ukończyło 6 roku życia. Natomiast rodzice adopcyjni mają możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 12 roku życia. Oprócz tego rodzice mają prawo do 7 bezpłatnych dni wolnych w ciągu roku wynikających z ważnych przyczyn rodzinnych.

System ubezpieczeń

Opieka zdrowotna jest świadczona nieodpłatnie we wszystkich przypadkach leczenia w razie wypadku i na oddziałach ratunkowych, niezależnie od sytuacji ekonomicznej lub narodowości danej osoby, włącznie z osobami przyjezdnymi. Jeżeli jednak przypadki te wymagają hospitalizacji, należy później zapłacić opłaty za opiekę szpitalną. W celu uzyskania leczenia szpitalnego należy przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Hospitalizacja wymaga skierowania wystawionego przez państwowego lekarza lub ambulatorium.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej należy przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego bezpośrednio lekarzowi. W momencie skorzystania z usług lekarzy prywatnie,musisz zapłacić pełne koszty leczenia. Recepty wystawione przez lekarza państwowego należy zrealizować w aptece państwowej. Wystawienie recept jest bezpłatne.

Uznawanie dyplomów

Ośrodek informacji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych na Cyprze
George SIEKKERIS
Senior Human Resource Officer
Human Resource Development Authority
of Cyprus
2 Anavissou Str. Strovolos
P.O. Box 25431
CY - 1392 NICOSIA
Tel.: +357 22. 390.363, 22.515.000
Fax: + 357 22.428.522
E-mail: g.siekkeris@hrdauth.org.cy.
Website: http://www.hrdauth.org.cy

Źródła informacji i ważne adresy

Ambasada RP na Cyprze
12-14 Kennedy Ave., Office 302
1087 Nicosia, lub
P.O. Box 22743 1523 Nicosia
tel. (00357 22) 753784, 753517
fax. (00357 22) 751981