Praca za granicą

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Jak przygotować się do wyjazdu z Polski?

Wyjazd z ojczystego kraju należy dokładnie wcześniej zorganizować. Przeprowadzka do innego kraju powoduje zmiany we wszystkich obszarach naszego życia. Decydując się na wyjazd za granicę, należy uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w danym kraju.

Przed wyjazdem do innego kraju, należy upewnić się czy posiadacie:

Wyjazd do innego kraju bez gwarancji zatrudnienia jest ryzykowny i dlatego warto odpowiednio wcześniej, przed planowanym wyjazdem z Polski, zacząć poszukiwania pracy.

Jeżeli jednak zdecydujecie się na wyjazd za granicę i szukanie pracy na miejscu, to ważne jest uzyskanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy. W takiej sytuacji warto również zabrać ze sobą świadectwa pracy oraz referencje, które będzie trzeba przedstawić pracodawcom za granicą. Powinno się je tłumaczyć referencje na język obcy.

Nadal nie wszystkie państwa UE otworzyły swoje rynki pracy dla obywateli Polski, dlatego też konieczne jest uzyskanie w nich pozwolenia na pracę.

Należy znaleźć zakwaterowanie w miejscu, do którego planowana jest przeprowadzka. Ważne jest, aby posiadać Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Pozwoli nam to na uniknięcie kłopotów z leczeniem w razie choroby lub wypadku. Powinniśmy pomyśleć, aby zabrać ze sobą wystarczające środki finansowe zapewniające utrzymanie do chwili otrzymania pierwszej wypłaty lub na wykupienie biletu powrotnego, w sytuacji gdyby musimy wcześniejszej wrócić do Polski.

Warto wcześniej zapoznać się z cenami podstawowych usług i produktów tj. artykułów spożywczych, wynajmu mieszkania czy transportu. Informacje te są konieczne, aby oszacować sumę pieniędzy, która należy wziąść ze sobą.