Firma z Niemczech

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Jak założyć firmę w Niemczech

Niemiecki rynek pracy wciąż jest zamknięty dla Polaków, którzy chętnie podjęliby zatrudnienie. Dlatego też, aby uniknąć skomplikowanych procedur związanych z legalnym zatrudnieniem nasi rodacy coraz częściej zakładają własne jednoosobowe firmy. Samozatrudnienie stało się furtką, która umożliwia legalną pracę na niemieckim rynku pracy. Lecz jak tego dokonać? Poniżej przedstawiamy całą procedurę konieczną, w celu uruchomienia swojej firmy w Niemczech.

KROK 1. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Niemieckie przepisy przewidują, iż w następujących zawodach należy posiadać świadectwo kwalifikacji (zezwolenie): ubezpieczenia, ochrona, transport, gastronomia oraz usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych. Wszelkich informacji w tym względzie udziela Gewerbeamt. (niemiecki urząd gospodarczy). Poza tym zawody rzemieślnicze wymagają uzyskania wpisu do rejestru rzemiosła właściwego, albo też wpisu na listę zakładów z działalnością pokrewną. Wspomnianego wpisu można dokonać w miejscowej izbie rzemieślniczej (Handweerskammer). Izba ta wyda kartę rzemieślniczą uprawniającą do wykonywania danego zawodu.

KROK 2. MELDUNEK

W niektórych niemieckich landach wymaga się uzyskania meldunku przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie firmy. Meldunku należy dokonać w najbliższym urzędzie meldunkowym, udając się tam z paszportem bądź dowodem osobistym oraz wypełnionym formularzem.

KROK 3. ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI

Następnym krokiem ku otwarciu własnej firmy jest złożenie wniosku o zarejestrowanie działalności w miejscowym urzędzie gospodarczym wraz z wypełnionym formularzem. Wniosek przekazywany jest do Urzędu Skarbowego, który nadaje numer podatkowy. Koszt rejestracji wynosi około 30-110 euro w zależności od landu w jakim ona następuje. Oprócz tego urząd gospodarczy informuje również: urząd nadzorujący prowadzenie działalności gospodarczej oraz izbę przemysłowo-handlową.

KROK 4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRAWO DO POBYTU

Aby móc złożyć wniosek o prawo pobytu, należy wcześniej otrzymać meldunek opisany w KROKU 2. Wniosek należy pobrać w miejscowym urzędzie ds. cudzoziemców lub też w urzędzie meldunkowym. Do wniosku należy dołączyć dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie złożenia wniosku o rejestrację działalności. We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, iż celem pobytu jest działalność zarobkowa. Pozwolenie na pobyt wydawane jest bezpłatnie na 5 lat.