Napisz cv po angielsku

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

CV po angielsku

CV inaczej Curriculum Vitae bez względu w jakim języku jest napisane to ewidentnie Twoja wizytówka, którą otrzyma przyszły pracodawca. Umiejętność poprawnego napisania tego dokumentu wymaga trochę pracy i wiedzy na ten temat. Idealne CV to takie, które w jakiś sposób zainteresuje pracodawcę do tego stopnia, że przeczyta je z zapartym tchem. Wynikiem tej lektury powinno być zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Podobnie jak w Polsce, również pracodawcy z innych europejskich krajów wymagają złożenia życiorysu. Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych musisz zabrać ze sobą CV napisane w języku angielskim. Język angielski to obecnie najpopularniejszy język nie tylko w Europie. Na europejskich rynkach pracy CV w języku angielskim to podstawa, a nawet konieczność!

Napisanie CV stwarza często kłopot, a już dokonanie tego w języku angielskim przyprawia co niektórych o zawrót głowy. Przede wszystkim należy pamiętać, iż konstrukcja i treść zawarta w polskim CV niczym się nie różni od tej, która powinna być ujęta w CV napisanym po angielsku. Jedyną odmiennością jest po prostu język, w którym życiorys będzie napisany. Pisząc angielską wersję Curriculum Vitae należy pamiętać o nie używaniu polskich liter, które z pewnością nie będą zrozumiałe. CV w języku angielskim powinno zawierać informacje dotyczące: danych osobowych, przebiegu zatrudnienia i wykształcenia, skończonych kursów, posiadanych umiejętności, itp.

CV w języku angielskim możesz napisać samodzielnie, jeśli czujesz że sprostasz temu zadaniu lub wybrać szybszy sposób. Mianowicie możesz skorzystać z usług tłumacza lub firm consultingowych zajmujących się tego typu zleceniami. Oczywiście pomoc taka jest odpłatna, ale w takim przypadku masz pewność, iż dokument jest poprawnie napisany gramatycznie i stylistycznie w języku obcym. Profesjonalni tłumacze użyją odpowiedniego zestawu słów i zwrotów angielskich, aby CV lub list motywacyjny stały się Twoją profesjonalną wizytówką. Koszt napisania CV w języku angielskim uzależniony jest od zawartej w nim treści i formy sporządzenia. Im bardziej wymyślny, tym cena również jest większa. Kształtuje się to następująco: dolny pułap zaczyna się od kwoty 40 pln a górny wynosi ok. 300 pln.

Oto podstawowe zwroty używane przy pisaniu CV w języku angielskim: