Opiekun osób starszych i przewlekle chorych

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Opiekun zawód z przyszłością

Opiekun to to zawód, którego przyszłość z pewnością nie jest zagrożona. Śmiało można stwierdzić, iż jest to zawód z przyszłością! W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat osoby wykształcone w tym kierunku na pewno nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Opiekun to pojęcie dość szerokie, do tej grupy zawodowej zaliczamy następujących specjalistów: opiekun/ka osób starszych i przewlekle chorych, opiekun osób niepełnosprawnych, opiekunka do dzieci (au pair), opiekun dzieci autystycznych czy też opiekun osób upośledzonych intelektualnie. Z tej grupy zawodów szczególnie popularne są wyjazdy za granicę jako opiekun au pair oraz osób starszych. Taki stan rzeczy wynika z największego zapotrzebowania na tych specjalistów. Spowodowane jest to szybkim starzeniem się europejskiego społeczeństwa. Każdy z w/w zawodów różni się od siebie powierzonymi obowiązkami, wymaganiami stawianymi kandydatom, wysokością wynagrodzenia oraz krajem gdzie pracy jest najwięcej.

Wspólnym mianownikiem, który łączy te zawody jest fakt znajomości języka obcego kraju, w którym masz zamiar podjąć pracę. Znajomość ta powinna mieścić się w granicach komunikatywnego posługiwania się nim. Dlaczego kładzie się na ten aspekt aż tak ogromny nacisk? Po prostu praca opiekuna to praca z ludźmi, z którymi musisz się porozumiewać, rozmawiać itp.

Najczęściej osoby wyjeżdżające pracować w tym zawodzie posiadają wcześniejsze doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, a także wykształcenie zdobyte w tym kierunku. Oczywiście im większe doświadczenie oraz kwalifikacje, tym wysokość wynagrodzenia staje się do nich adekwatna.

Opiekun/ka osób starszych i przewlekle chorych

Najszybciej zatrudnienie w tym zawodzie można znaleźć w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Irlandii. W pozostałych krajach również czeka praca w tym zawodzie, lecz otrzymanie jej wiąże się z większymi problemami lub formalnościami. Zawarcie umowy następuje zazwyczaj na okres pół roczny lub roczny, oczywiście z możliwością jej przedłużenia. Wysokość wynagrodzenia opiekuna osób starszych uzależniona jest od kraju, w którym pracuje oraz posiadanych umiejętności. W Wielkiej Brytanii i Irlandii to ok. 5-8 tys. złotych miesięcznie netto. W Niemczech natomiast można zarobić ok. 2,5-5 tys. zł netto. We Włoszech to zarobek ok. 900 euro netto. Często pracodawcy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie. Najczęściej umowa zawierana jest na rok czasu i można ją przedłużyć tylko w tych krajach, gdzie przepisy prawa tego nie zabraniają, np. Anglia, Irlandia, czy Holandia.

Do najczęściej stawianych wymagań kandydatom do pracy na to stanowisko zaliczamy:

Specyfika pracy

Praca w tym zawodzie nie jest łatwa i lekka. Dobra odporność psychiczna i fizyczna jest niezwykle ważna i potrzebna. Praca opiekuna wymaga poświęceń i dyspozycyjności. Najczęściej odbywa się w ośrodkach opieki oraz prywatnych domostwach. Praca odbywa się po 8 godzin dziennie i 5 dni w ciągu tygodnia. Do obowiązków opiekuna osób starszych należy przede wszystkim: karmienie, przygotowywanie posiłków, dbanie o higienę, dbanie o dom, organizacja czasu podopiecznym. Po prostu zakres czynności dotyczy wszelkiej pomocy jakiej oczekuje podopieczny w życiu codziennym.

Opiekunka do dzieci (au pair)

Opiekunki do dzieci, inaczej au pair to osoby, które dość łatwo znajdą pracę w zjednoczonej Europie. Najszybciej pracę w tym zawodzie otrzymasz w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii oraz Holandii. Formalności związane z pobytem i pracą uzależnione są od unormowań prawnych w danym kraju Unii Europejskiej. Chcąc pracować jako opiekunka do dzieci musisz posługiwać się co najmniej podstawową znajomością języka obcego.

Pracując w tym zawodzie wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kraju w jakim pracujesz, doświadczenia zawodowego oraz stopnia znajomości języka obcego. Najczęściej wysokość wynagrodzenie waha się w granicach: 1,5-6 tys. pln miesięcznie netto. Z reguły zakwaterowanie oraz wyżywienie zapewnia pracodawca.

Stawiane wymagania:

Specyfika pracy

Opieka nad dziećmi jest zajęciem odpowiedzialnym, które wiąże się z ich wychowywaniem. Należy przede wszystkim być osobą, która posiada dużą odporność psychiczną, a także odpowiednie podejście do dzieci. Zakres obowiązków uzależniony jest od wieku dziecka jakim się opiekujesz. Zazwyczaj do głównych obowiązków należy opieka i pomoc w błahych pracach domowych (sprzątanie, robienie posiłków, karmienie, itp). Opiekun oczywiście organizuje czas dziecku po przez zabawę, spacery, a także odbiera je ze szkoły. Praca odbywa się w prywatnych domach, gdzie opieka nad dziećmi trwa po 7-8 godzin dziennie, 5-6 razy w tygodniu.

Opiekun/ka osób niepełnosprawnych fizycznie/intelektualnie

Najwięcej ofert pracy w tym zawodzie znajduje się w takich krajach jak: Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy. Pracodawcy wymagają dobrej znajomości języka obcego, który niezbędny jest w celu porozumiewania się z pacjentami i przełożonymi. Najczęściej pracodawca pomaga w załatwieniu wszelkich formalności niezbędnych do podjęcia pracy w ich kraju. Kontrakty najczęściej podpisywane są na rok czasu z możliwością przedłużenia.

Wysokość zarobków kształtuje się w granicach 7-10 tys. zł netto (Wielka Brytania, Irlandia) oraz 3-6 tys. pln netto w Niemczech (koszty utrzymania pokrywa pracodawca).

Stawiane wymagania:

Specyfika pracy

Praca z reguły odbywa się w prywatnych domach lub też w ośrodkach opieki. Najczęściej opiekun pracuje po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Zdarza się, iż praca wymaga całodobowej opieki nad podopiecznym. Poza opieką, do obowiązków opiekuna należą wykonywanie czynności domowych (gotowanie, sprzątanie, pranie itp.). Opieka przy tego typu osobach wymaga posiadania chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.