Spawacz - pracownik na wagę złota

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Spawacz

XXI wiek przyniósł dynamiczny rozwój gospodarek państw Zjednoczonej Europy. Stało się to przyczyną coraz częstszego braku personelu w branżach produkcyjnych. Pracodawcy najczęściej nie są w stanie zatrudnić tyle osób ile by chcieli ze swoich rodzimych zasobów siły roboczej. Niesie to za sobą konieczność sięgnięcia po pracowników spoza terytorium kraju. Taki stan rzeczy ma się utrzymać co najmniej przez najbliższe kilkanaście lat. Co powoduje ten deficyt? Przede wszystkim niechęć młodego pokolenia do pracy fizycznej, szczególnie tej ciężkiej i w specyficznych warunkach. Zawód spawacza bez wątpienia zalicza się do grona tych zawodów. Dlatego też szczególnie wykwalifikowani spawacze są obecnie na wagę złota! Bez wątpienia spawacze są i będą w czołówce poszukiwanych i dobrze wynagradzanych europejskich zawodów.

Spawacze znajdą zatrudnienie niemal wszędzie, lecz szczególne zapotrzebowanie zgłaszane jest na następujących rynkach pracy: finlandzkim, brytyjskim, niemieckim, norweskim, hiszpańskim oraz holenderskim. Najczęściej poszukiwani są spawacze z uprawnieniami do spawania metodą TIG, MIG oraz MAG. Zdobycie takich uprawnień nie jest z pewnością łatwe i tanie. W tym celu należy ukończyć specjalistyczne kursy, kosztujące często ok. 1700-3500 pln.

Spawacz najczęściej pracuje w prawie każdym sektorze przemysłu. Lecz największy popyt na tych specjalistów zgłaszany jest w dużych firmach, które zazwyczaj związane z budownictwem i przemysłem stoczniowym.

Polscy spawacze są doceniani w Europie, a ich emigracja z Polski powoduje ich deficyt również na naszym rynku pracy. Wpływ na tę sytuację przyczyniło się otwarcie rynków pracy w 9 państwach Europy Zachodniej. Główną przyczyną emigracji są wyższe zarobki oferowane naszym specjalistom. Spawalnictwo zaliczane jest do branż, które przyciąga Polaków na zagraniczne rynki pracy. Nasi rodacy są bardzo cenieni i zatrudniani niemal od ręki. To dobrzy fachowcy, którzy ugruntowali sobie pozycję na wspólnotowych rynkach pracy.

Najczęściej stawiane wymagania

Podstawowym wymogiem jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji dotyczących technik spawania oraz certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów. Należy doskonale radzić sobie ze sprzętem spawalniczym. Doświadczenie zawodowe nie pozostaje tu obojętne. Najbardziej preferowane jest zdobycie kilkuletniej praktyki. Poza tym od kandydata oczekuje się odpowiednich cech psychofizycznych, takich jak: sprawność manualna, odpowiedzialność, wytrzymałość na długotrwałe zmęczenie oraz umiejętność utrzymywania koncentracji uwagi przez dłuższy czas. Praca spawacza jest bardzo szkodliwa dla zdrowia człowieka, dlatego też od kandydatów oczekuje się dobrego jego stanu oraz sprawności fizycznej. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są duże wady wzroku oraz zaburzenia równowagi. Bardzo rzadko kobiety pracują w tym fachu. Ważnym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu oprócz posiadanych kwalifikacji i predyspozycji psychofizycznych jest także znajomość języka obcego, który ułatwi komunikację w pracy. Wielu zagranicznych pracodawców ceni sobie również estetyczność i dokładność wykonywanych zleceń. Najczęściej umiejętności kandydatów weryfikują pracodawcy na rozmowach kwalifikacyjnych. Pretendent zazwyczaj poddawany jest odpowiednim testom, mogącym określić umiejętności danej osoby.

Preferowane cechy kandydata to

Wynagrodzenie

Europejscy pracodawcy cenią sobie fachową siłę roboczą, dlatego spawacz może sporo zarobić. Wysokość wynagrodzenia oczywiście uzależniona jest od rodzaju posiadanych certyfikatów spawalniczych oraz rodzaju powierzonych zadań do wykonania. Na wyspach spawacz zarobi ok. 6-13 GBP/h brutto. W pozostałych państwach fachowiec ten otrzyma 6-15 euro/h brutto. Najczęściej pracodawca opłaca: mieszkanie, dojazd do pracy oraz ubranie robocze.

Specyfika pracy

Spawanie to ciężka praca fizyczna, która odbywa się przeróżnych miejscach i warunkach. Bardzo często wykonuje się ją w halach produkcyjnych, na wysokościach, warsztatach czy na otwartej przestrzeni. Bez wątpienia to ciężki kawałek chleba! Spawacz pracuje w specyficznych i niebezpiecznych warunkach. Człowiek narażony jest na promieniowanie świetlne, cieplne, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a także obecność pyłów i gazów technicznych. Spawacz zazwyczaj pracuje na samodzielnym stanowisku, wykorzystując w tym celu dokumentację techniczną. Również może pracować w większym zespole, pracując w dużych zakładach. Specyfika tego zawodu wymaga stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, która ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Spawacz najczęściej pracuje po 8 godzin, lecz na ogół w systemie zmianowym. Wszystko uzależnione jest od pracodawcy, który organizuje układ pracy.