Zawody przyszłości

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Zawody przyszłości

Rynek pracy jak każdy rynek z czasem się rozwija. Tym samym zawody popularne i dobrze płatne obecnie, w przyszłości popyt na nie będzie mały lub nawet żaden. Będą to zawody z tradycyjnych obszarów gospodarki, np. budownictwo, przemysł, czy kopalnictwo itp. Spowodowane to będzie automatyzacją i komputeryzacją tych dziedzin gospodarki. Nie znajdujemy się jeszcze na takim poziomie cywilizacyjnym, aby można było z łatwością wyeliminować czynnik ludzki, lecz należy pogodzić się taką koleją rzeczy w niedalekiej przyszłości. Ludzie w ogóle nie przestaną produkować maszyn, żywności czy budować domów, a pod tym względem zastąpiły nas automaty, roboty czy komputery. Poprostu rola człowieka w procesie produkcyjnym będzie inna niż obecnie.


Zawody przyszłości pojawią się w pewnych określonych branżach:


1. Informatyka i technologie informacyjne, co spowodowane jest ciągłym rozwojem technologii informacyjnych, telekomunikacji i Internetu:

2. Edukacja:

3. Ochronie zdrowia i opiece społecznej:

4. Ochrona środowiska:

5. Biotechnologia:

6. Nowoczesnych operacji finansowych:

7. Kultura i rozrywka:

8. Logistyka i pozyskiwanie energii:

W przyszłości zmiany na rynku pracy, skłonią nas do coraz częstych przekwalifkowań, a przede wzystkim będziemy musieli się dostosować do nowych realiów panujacych na tym rynku. Poszukiwani będą pracownicy z wiedzą i doświadczeniem przydatnym w kilku różnych zawodach. Zapewne w przyszłości pojawią się takie zawody, których obecnie nie potrafimy przewidzieć.