Konsekwencje pracy na czarno

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Praca na czarno

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, dało możliwość znalezienia lepszej pracy. Dla wielu rodaków znalezienie się we wspólnocie otworzyło drzwi do nowego etapu w ich życiu. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polacy również podejmowali pracę za granicą, lecz w większości po prostu na "czarno". To było normą, która nikogo nie dziwiła. Teraz pracodawcy wielu krajów mogą dzięki zmianie przepisów, z łatwością zatrudnić obcokrajowca. Oczywiście stało się to także z ogromną korzyścią dla pracownika, który jest na równi traktowany jak rodzimy pracownik, a okres pracy wlicza się mu do emerytury. Obecnie pracownik-obcokrajowiec ma swoje prawa, których pracodawca musi przestrzegać i na równi traktować wszystkich zatrudnionych bez względu na pochodzenie i narodowość.

Nie wszystkie z państw "starej 15" otworzyły swój rynek pracy dla Polaków. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa przed napływem taniej siły roboczej, co może przyczynić się do załamania krajowych rynków pracy. W celu pogodzenia ochrony własnego rynku pracy a zapotrzebowania na nowych pracowników wprowadzono okresy przejściowe. Obecnie okresy przejściowe obowiązują jeszcze w następujących państwach: Austria (do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2011 r.), Belgia (do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2011 r.), Dania (do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2011 r.), Francja (do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2011 r.), Luksemburg (do 2009 r.), Malta (do 2011 r.), Niemcy (do 2011 r.), Norwegia (do 2009 r. z możliwością przedłużenia do 2011 r.) oraz Szwajcaria (do 2011 r.). Pozostałe rynki pracy krajów UE stoją otworem przed emigrantami poszukującymi zatrudnienia. Z tego wynika, iż najpóźniej po 7 latach od przystąpienia do UE, każdy Polak będzie mógł pracować w dowolnym kraju Unii Europejskiej na tych samych zasadach co pozostali Europejczycy.

Szczególnie w tych krajach, które wprowadziły okresy przejściowe zdarzają się nadużycia ze strony pracodawców, którzy zatrudniają jeszcze osoby na "czarno". Jest to z punktu widzenia pracodawców o wiele tańszy i łatwiejszy sposób "zatrudniania" obcokrajowców.

Nielegalne zatrudniania osób wiąże się z poniesieniem konsekwencji tego czynu. Przede wszystkim przyznawane są bardzo wysokie kary finansowe, a ich kwota zależna jest od kraju, w którym nastąpiło nadużycie. Oprócz tego pracodawcy może grozić kara więzienia, a przyłapany pracownik może mieć problem z legalnym zatrudnieniem w tym kraju. W większości przypadków osoby przyłapane na nielegalnej pracy podlegają karze grzywny. Najczęściej jest ona niższa niż ta jaką otrzymuje pracodawca zatrudniający pracownika bez pozwolenia na pracę.

Poniżej prezentujemy jakie konsekwencje ponosi się w poszczególnych europejskich krajach za tzw. przyłapanie na pracy "na czarno":

To czy zostaniesz zatrudniony nielegalnie w dużej mierze zależy od Ciebie, to Ty się godzisz na taki stan rzeczy. Podejmując taką decyzję, musisz się liczyć z konsekwencjami z tego wynikającymi w przypadku złapania. Dodatkowo zazwyczaj w takich przypadkach pracodawcy wykorzystują pracownika, który najczęściej pracuje po kilkanaście godzin dziennie w ciężkich warunkach, a płacone ma zaledwie za kilka godzin. Oprócz tego czas nielegalnie przepracowany nie liczy Ci się do emerytury ani stażu pracy.