Znajomość języka obcego a praca za granicą

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Znajomość języka obcego a praca za granicą

W obecnych realiach panujących na europejskich rynkach pracy, znajomość języka obcego stwarza ogromną szansę na znalezienie dobrej posady z wysokim wynagrodzeniem i dobrymi warunkami pracy. Często właśnie język obcy staje się barierą w podjęciu decyzji o wyjeździe za pracą. Również na polskim rynku pracy coraz bardziej poszukiwane są osoby znające biegle języki obce, zwłaszcza w zagranicznych koncernach inwestujących w Polsce. Współcześnie znajomość jednego języka czasami już nie wystarcza. Do najpopularniejszej grupy językowej należą: język angielski, niemiecki i francuski. Oprócz tego warto także uczyć się języka włoskiego, hiszpańskiego czy fińskiego.

Znajomość języków obcych mocno powiązana jest z wykształceniem, dochodami i miejscem zamieszkania. Według badań CBOS, 87% kadry kierowniczej i osób z wyższym wykształceniem włada kilkoma językami obcymi. Natomiast wśród osób mających własną firmę 48%. W mieście ponad połowa zna język obcy, lecz na wsi tylko 1/3 mieszkańców. To właśnie poziom wykształcenia na ogół jest przyczyną podjęcia nauki języka obcego. Z reguły osoby z niższym wykształceniem przystępują do nauki języka obcego, gdyż tego wymaga pracodawca.

Praca bez znajomości języka jest realna, wystarczy trochę wiary w siebie i doświadczenia zawodowego. Jeśli nie władasz żadnym językiem obcym, ale jesteś specjalistą w określonej dziedzinie to także otrzymasz etat. Oczywiście warunki zatrudnienie będą mniej korzystne od tych, które byś otrzymał znając język. Osoby nie posiadające umiejętności władania żadnym językiem otrzymają zatrudnienie głównie w rolnictwie (przy zbiorach), w fabrykach (linia produkcyjna), jako pomoc na budowie, jako elektryk, spawacz czy hydraulik. Głównym atutem w takiej sytuacji jest posiadanie doświadczenia zawodowego oraz bycie dobrym fachowcem w danej dziedzinie. Oczywiście należy pamiętać, iż znalezienie ofert bez języka staje się coraz trudniejsze i jest ich coraz mniej. Najczęściej w takim przypadku praca dotyczy prostych czynności i dodatkowo tylko na kilka miesięcy.

Wiele agencji pracy rekrutujących pracowników do zagranicznych firm zaznacza, iż właśnie bariera językowa obecnie to największy problem pojawiający się przy rekrutacji. Należy odkreślić fakt, iż znajomość któregokolwiek języka obcego przyczynia się do otrzymania wyższej pensji, lepszego traktowania pracownika oraz pomaga w otrzymaniu długoterminowych kontraktów. Wynagrodzenie osób, które rozmawiają dobrze w jakimkolwiek języku automatycznie są nawet dwukrotnie wyższe od tych, które otrzymają osoby znające zaledwie kilka słów w języku obcym. Jeśli osoba poszukująca pracy zna dobrze język obcy, automatycznie zwiększa sobie nawet kilkakrotnie szanse na znalezienie pracy za granicą oraz w Polsce. Zagraniczni pracodawcy bardzo często właśnie takie osoby poszukują do pracy. Często agencje pośrednictwa pracy nie mogą znaleźć fachowców znających dobrze język na dane stanowisko u zagranicznego pracodawcy. Obecnie wciąż istnieje zapotrzebowanie na kierowców, opiekunów, spawaczy czy kelnerów znających język angielski czy niemiecki. Nie musi to być oczywiście biegła znajomość języka, lecz na tyle dobre, by móc porozumiewać się z pracodawcą i klientami.

Oczywiście są także zawodowy wymagające biegłej znajomości wraz ze specjalistycznym słownictwem. Takie osoby mają niemal 100% szanse na znalezienie odpowiadającej do ich kwalifikacji posadę. Także zarobki są znacznie wyższe, czyli po prostu adekwatne do posiadanych umiejętności.

Jeśli nie znasz języka i wyjeżdżasz za granicę, masz dużą szanse nauczenia się go. Obecnie organizowane są np. w Anglii bezpłatne kursy dla Polaków. Stwarza to dużą szansę na nauczenie się tego języka, zwłaszcza iż masz z nim do czynienia na każdym kroku. Kursy organizowane są dla wszystkich, nawet dla tych którzy wcale lub średnio znają język obcy. Osoby znające podstawy danego języka obcego mają możliwość uczęszczania także na kursy organizowane przez agencje pracy za granicą i w Polsce. Kandydaci, którzy przejdą rekrutację są wysyłani na bezpłatny kurs trwający ok. 2-4 tygodni. Agencje pracy w takich przypadkach także pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kurs kończy się egzaminem, który otwiera szansę na pracę za granicą. Każdy kto ukończy taki kurs ma zagwarantowaną posadę na czas nieokreślony.

Obecnie obserwuje się nowy trend w nauce języków obcych, którym jest coraz wcześniejszy wiek rozpoczęcia nauki. Rodzice są świadomi, iż ich dziecko w przyszłości nie znajdzie dobrej posady bez znajomości języka. To niezwykle ważne w świecie, który zmienia się pod wpływem rozpowszechniającego się globalizmu. W dzisiejszych czasach nauka języków obcych to nie wątpliwie doskonała inwestycja na przyszłość.