Personel medyczny - pilnie potrzebny!

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Personel medyczny - pilnie potrzebny!

Obecnie w wielu krajach personel medyczny jest na wagę złota. Do tych krajów zalicza się m.in.: Anglia, Irlandia, Francja, Niemcy, Włochy, itd. Firmy zagraniczne szukają przede wszystkim wykwalifikowanego personelu medycznego, który może znaleźć pracę w państwowych i prywatnych przychodniach, szpitalach czy domach opieki. Oczywiście od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski). Ten wymóg spowodowany jest koniecznością częstych rozmów z pacjentami oraz przełożonymi. Logicznie rzecze biorąc, brak tej znajomości stwarza ogromną barierę i przeszkodę do podjęcia tej pracy.

Personel medyczny, na który zwiększył się popyt w krajach UE to:

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest szybkie starzenie się społeczeństwa z brakiem perspektyw na zwiększenie populacji. Kandydatom na te stanowiska proponuje się zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach, oczywiście o wiele korzystniejszych w porównaniu z polskimi.

Aby otrzymać posadę pielęgniarki/opiekuna należy przedstawić przyszłemu pracodawcy dyplom pielęgniarski, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych. Natomiast pielęgniarki z wykształceniem magisterskim nie muszą posiadać wcześniej zdobytego doświadczenia zawodowego. Osoby, które skończyły studia licencjackie, muszą posiadać minimum 3 letni staż pracy. Oczywiście przyszłe pielęgniarki powinny wykazać się znajomością języka obcego, a szczególnie znać specjalistyczne słownictwo medyczne czy techniczne. Oczywiście wiele osób nie spełnia tego wymogu, więc początkowo pracują w charakterze opiekunki lub asystentki. W późniejszym czasie mają możliwość awansu. Pielęgniarki najczęściej pracują w domach osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, u indywidualnych pacjentów, w prywatnych klinikach, oraz szpitalach. Zarobki kształtują się mniej więcej ok. 5-12 tys. złotych miesięcznie w zależności od kraju, w którym pracujemy i oczywiście zajmowanego stanowiska.

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów rośnie, szczególnie we Francji. Mogą oni znaleźć pracę w domach dla osób starszych, u indywidualnych pacjentów, w przychodniach, ośrodkach zdrowia, w szpitalach publicznych i prywatnych klinikach oraz sanatoriach. Wymagania jakie są stawiane to: dobra znajomość języka obcego, skończone studia rehabilitacyjne, psychologiczne (magisterskie lub licencjackie), kursy masażu oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy fizjoterapeuty. Zarobki są oczywiście adekwatne do stawianych wymogów, dlatego też ich wysokość wynosi ok. 47-208 tys. złotych brutto rocznie. Formalności związane z zatrudnieniem za granicą, zależą od państwa w którym masz zamiar podjąć pracę. W Anglii wymaga się rejestracji fizjoterapeuty w HPC (Health Professional Council). We Francji: należy uzyskać pozwolenie na pracę, wymagany dyplom uczelni oraz zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

Najczęściej potrzebni są lekarze - specjaliści z zakresu: anestezjologii, chirurgi plastycznej, radiologii, ginekologii, chirurgi, ortopedii, medycyny ratunkowej, histopatologii oraz interny. Roczny dochód, który mogą uzyskać, pracując za granicą to ok. 117-700 tys. złotych.

W każdym z krajów UE są różne formalności, których każdy lekarz musi dopełnić, aby mógł pracować. Np. w Anglii należy: zarejestrować się w General Medical Council, dostarczyć zaświadczenie z Izby lekarskiej, kopię dyplomu, paszportu oraz zaświadczenia o specjalizacji. Podsumowując branża medyczna za granicą oferuje atrakcyjne zarobki, lepsze warunki pracy oraz możliwość szybszego awansu. Nic więc dziwnego, że nasi rodacy wyjeżdżają za pracą coraz częściej.