Koszty utrzymania w krajach Unii Europejskiej

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Koszty utrzymania w krajach Unii Europejskiej

Wyjeżdżając za granicę do pracy, należy wcześniej zorientować się ile wynoszą koszty utrzymania w tym kraju. Częsty brak takiego rozeznania może skończyć się fiaskiem i powrotem do kraju. Odpowiednio w każdym z krajów wspólnoty jest inny standard życia i inne koszty utrzymania. Dlatego należy wcześniej przekalkulować czy po przyjeździe i otrzymaniu pracy będziemy wstanie się w danym kraju utrzymać. Oczywiście miesięczne koszty utrzymania zależne są od wielu czynników, dlatego ich jednoznaczne określenie jest trudne. Szacunkowo średnie koszty utrzymania to wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie, produkty żywnościowe, dojazdy z/do domu, pracy oraz średnie wydatki na zaspokojenie potrzeb kulturalnych. W czołówce najdroższych krajów znajduje się: Francja, Norwegia, Cypr, Irlandia, Islandia i Wielka Brytania.Oto orientacyjne koszty utrzymania w poszczególnych krajach UE: