Poszukiwane zawody na europejskim rynku pracy

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Poszukiwane zawody na europejskim rynku pracy

Obecnie rynek pracy rozszerzył się na całą Europę. Wielu Polaków wyjeżdża za granicę w celu znalezienia dobrej pracy. Przed wyjazdem jednak należy zorientować się jakich specjalistów rynek pracy poszukuję najbardziej. Polacy szukający pracy za granicą rzadko znają tamtejsze realia. W każdym z krajów Unii Europejskiej występuje inne zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Niektóre kraje np. częściej zgłaszają zapotrzebowanie tylko na pracę sezonową niż na stałe. Do takich krajów zalicza się: Hiszpanię, Grecję, Włochy, Francję, Cypr czy Portugalię. Do zawodów sezonowych zalicza się: praca w hotelach, gastronomii, na farmach, przy hodowli, przy zbiorach owoców i warzyw.Warto zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi poszukiwanych zawodów: