Dochody uzyskane za granicą a rozliczenie podatkowe za 2006 rok

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Dochody uzyskane za granicą a rozliczenie podatkowe za 2006 rok

Wiele osób, które pracują lub pracowali za granicą zaczyna się zastanawiać jak się rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym z dochodów uzyskanych za pracę poza granicami ojczyzny. Wraz ze zbliżającą się datą 30 kwietnia temat ten jest często podejmowany. Dlatego też naszym portalu chcemy ten temat poruszyć.

Osoby, które uzyskały dochody za granicą muszą wypełnić formularz PIT-36, a także od tego roku do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Dla każdego kraju musisz dołączyć osobny PIT/ZG. Załącznik ten będzie zawierał informacje o dochodach uzyskanych za granicą oraz o zapłaconym tam podatku. Ważne jest, aby zagraniczne dochody rozliczyć zgodnie z obowiązującą metodą o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Natomiast jeśli w ubiegłym roku pracowałeś np. w Irlandii, a w Polsce nie uzyskałeś żadnego dochodu, to nie trzeba składać zeznania w polskim urzędzie skarbowym. Odnośnie np. Wielkiej Brytanii - to nie składają tylko te osoby, które przeniosły się na stałe do Anglii. Jak to udowodnić fiskusowi? Należy mieć większe powiązanie osobiste i gospodarcze z Wielką Brytanią niż z ojczystym krajem. Musisz mieszkać całą rodziną i dorobkiem życia w tym właśnie kraju. Jednak ostatnie słowo należy do urzędników i to oni zdecydują czy przeniosłeś się na dobre do Anglii, a tym samym zostaniecie zwolnieni z rozliczania się w Polsce.

Są dwie metody rozliczania podatku:

1) Metoda wyłącznie z progresją. Tą metodę stosują następujące kraje: Irlandia, Chorwacja, Niemcy, Cypr, Czechy, Japonia, Kanada, Litwa, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa i Maroko. Oto kilka wskazówek jak się rozliczyć tą metoda:

2) Metoda proporcjalnego odliczania. Tę metodą stosują takie kraje jak: Wielka Brytania, Australia, Holandia, Islandia, Kuwejt, Rosja, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Stany Zjednoczone oraz Ukraina. Metoda ta polega na, aby:

W większości systemów podatkowych można korzystać z ulg podatkowych. W tym wypadku do takich ulg zaliczamy:

Jeśli rozliczasz się tylko za granicą to należy pamiętać, że rok podatkowy może być ustawowo wyznaczony w innym terminie niż w Polsce. W np. Anglii czy Irlandii rozliczenie podatkowe bierze na siebie pracodawca, który wszystkim zajmie się zamiast ciebie.

Z urzędem skarbowym nie ma żartów, więc najlepiej przed rozliczeniem podatkowym skonsultuj się z kompetentną osobą, np. pracownikiem biura rachunkowego lub wystosuj pismo do urzędu skarbowego, jeśli masz wątpliwości co do rozliczenia swoich dochodów. W żadnym wypadku nie należy także ukrywać dochodów zagranicznych, gdyż grozi nam wtedy grzywna, która czasami przekracza wielokrotnie dochody. Czasami jest stosowana także kara pozbawienia wolności. Polski urząd skarbowy ma pełne prawo wystąpić do swojego zagranicznego odpowiednika o dostarczenie informacji dotyczących dochodów uzyskanych za granicą.