Wynagrodzenie minimalne w krajach UE

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Wynagrodzenie minimalne w krajach UE

Płaca minimalna to nic innego jak najniższe wynagrodzenie przyjęte na mocy prawa przez państwo. W zamian za wykonaną pracę osoba otrzymuje określoną ilość pieniędzy ustalonej w umowie. Każdy kraj, w tym kraje wspólnoty indywidualnie ustalają płacę minimalną za pracę. W Polsce miesięczna płaca minimalna za pracę, wynosi od 1 stycznia 2010 r. 1317 zł brutto (ok. 334 euro), czyli 42 % przeciętnego wynagrodzenia. Należy również dodać, iż Polska ma najwyższą płacę minimalną pośród krajów byłego bloku wschodniego. Uważa się, że zbyt wysoki poziom tej płacy powoduje wzrost bezrobocia. W szczególności dotyka to absolwentów szkół i osób najniżej wykwalifikowanych, bo to właśnie im najczęściej proponuje się płacę minimalną. Zbyt wysoka płaca minimalna podnosi koszt utrzymania firm, które zatrudniają dużo pracowników bez doświadczenia lub kwalifikacji. W większości państw wspólnoty płaca minimalna wynosi już 40% przeciętnego wynagrodzenia. Tylko w trzech krajach UE zbliża się do połowy przeciętnej: są to Luksemburg, Malta i Irlandia. Jak jest wielu zwolenników wprowadzenia płacy minimalnej, taki i są przeciwnicy wprowadzenia takiego przepisu. Dlatego też są kraje gdzie nie ustalono prawnie płacy minimalnej za pracę. Należą do nich: Austria, Cypr, Dania, Islandia, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja i Włochy. A oto jak wygląda to w innych krajach europejskich, gdzie wprowadzono płacę minimalną za pracę (wynagrodzenia podane są brutto):