Jak napisać życiorys

praca praca
"Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które stanowią bądź bezpośredni wytwór jego pracy, bądź też to, co nabywa za ten wytwór od innych narodów."

Adam Smith

Jak napisać dobre CV

Curriculum Vitae, a w skrócie CV jest najczęściej używanym określeniem życiorysu, który zawiera dane dotyczące przebiegu kariery zawodowej, zdobytego wykształcenia oraz umiejętności. Informacje, które są zawarte w CV ogrywają dużą rolę przy podejmowaniu decyzji o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Obecnie wiele firm właśnie na podstawie życiorysu przeprowadza wstępną selekcję kandydatów na dane stanowisko pracy.

Najistotniejszym elementem CV są informacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami wraz z podaniem dokładnych danych osobowych. Rolą życiorysu jest zachęcenie przyszłego pracodawcy do spotkania oraz pokazanie danej osoby z jak najlepszej strony. Dzięki temu Twoja aplikacja będzie przekonująca i wzbudzi zainteresowanie. Oczywiście powinieneś podkreślić zalety, lecz ich nie wyolbrzymiać, ponieważ większość osób rekrutujących doskonale wie, iż kandydaci przerysowują swoje umiejętności. Dlatego też często weryfikują takie informacje.

Nie tylko treść dokumentu odgrywa istotną rolę, ale także jego wygląd. Po prostu CV musi zrobić jak najlepsze wrażenie na pierwszy rzut oka. W tym celu zadbaj przede wszystkim o szatę graficzną, na którą składa się m.in.: wielkość i rodzaj czcionki, podkreślenie najważniejszych elementów oraz układ strony. Forma zapisu informacji zawartych w dokumencie musi być przejrzysta i czytelna. Co za tym idzie CV najlepiej napisać w formie punktów. Wygląd graficzny ma aż do tego stopnia istotny wpływ przy rekrutacji, iż dokumenty mało czytelne są po prostu automatycznie odrzucane.

Ważne jest, aby przy pisaniu CV podkreślić najważniejsze osiągnięcia zawodowe, które mogą się przydać się w na ubieganym stanowisku. Oprócz tego należy dokonać analizy umiejętności, a których przyszły pracodawca wymaga od kandydata. Tym sposobem łatwiej będziesz mógł napisać wymarzony życiorys.

W momencie gdy nie wiesz jak się do tego zabrać, możesz skorzystać z gotowych wzorów, lecz najlepiej postrzegane jest CV, które samodzielnie zostało stworzone i dostosowane do potrzeb danego pracodawcy.

Standardowy życiorys składa się z następujących elementów

Można także dopisać dodatkowe elementy uzupełniające takie jak: cel, profil zawodowy oraz kluczowe kwalifikacje. W życiorysie nie powinno zabraknąć nagłówka, w którym określisz cel, w jakim wysyłasz życiorys do firmy. To pozwoli osobom przeprowadzającym rekrutację szybko zakwalifikować cię do odpowiedniej kategorii. Wpisując cel, musisz być jednak pewna/(ien), że interesuje cię to i nic innego. Dlaczego? Dlatego, iż może przejść ci koło nosa niejedna szansa. W nagłówku możesz też wpisać profil. W ten sposób zwrócisz uwagę na swoje atuty. Twój profil musi odpowiadać profilowi idealnego kandydata na dane stanowisko. Życiorys powinien zawierać konkrety. Jeśli piszesz o wykształceniu, to musisz podać pełną nazwę szkoły, miasto, kierunek i specjalność. Podobnie jest ze szkoleniami - wpisz temat, kto, kiedy i gdzie je organizował. Jeśli znasz jakiś język, to napisz w jakim stopniu posługujesz się nim w mowie i piśmie. Jeśli ukończyłaś/(eś) jakiś kurs, to podaj datę uzyskania dyplomu.

Budowa CV przedstawia się następująco

 1. Dane personalne - to pierwsza i podstawowa część życiorysu, która zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe - numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Oprócz tego, możesz dopisać również datę i miejsce urodzenia oraz stan cywilny. Pamiętaj, iż nie ma potrzeby podawania miejsca urodzenia czy imion rodziców. Pamiętaj dane personalne muszą się znaleźć na samej górze.
 2. Doświadczenie zawodowe - ważne jest, aby zacząć od najbardziej aktualnego oraz należy tu zawrzeć następujące elementy:
  • dokładne daty (miesiąc i rok) rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nie jest konieczne podawanie z dokładnością co do dnia,
  • pełną nazwę pracodawcy,
  • nazwy zajmowanych stanowisk pracy,
  • podanie zakresu czynności oraz obowiązków,
  • opis swoich osiągnięć,
  • w przypadku osób, które nie pracowały zawodowo, mogą podać informację dotyczące odbytych praktyk czy staży studenckich, itp

  Pamiętaj, iż doświadczenia zawodowe to najważniejszy element CV, któremu należy poświęcić najwięcej uwagi! Najczęściej osoba rekrutująca właśnie od tego elementu CV zaczyna przeglądanie złożonych aplikacji. W momencie gdy nie znajdzie tu potrzebnych informacji, najczęściej odrzuca kandydaturę danej osoby. Najbardziej szczegółowo opisz miejsce pracy razem z zakresem obowiązków. Doświadczenie zawodowe na danym stanowisku jest podstawowym warunkiem rozpatrzenia aplikacji. Dlatego też w CV musi być to najważniejszy element. Jeżeli informacje te umieścisz na końcu dokumentu i w dodatku małą czcionką, może się okazać, iż pracodawca odrzuci taki życiorys.

 3. Edukacja, wykształcenie - należy podać następujące elementy:
  • dokładne daty rozpoczęcia i ukończenia lub przewidywanego ukończenia szkół, studiów: miesiąc i rok,
  • dokładne nazwy uczelni oraz wydziałów,
  • specjalizacja lub uzyskany tytuł lub zawód
  • informacje o uczestnictwie w kursach, szkoleniach. Podajemy nazwę firmy organizującej, czas trwania oraz opisujemy nabyte umiejętności.

  Oprócz tego miejsce to jest doskonałym polem do pochwalenia się swoimi osiągnięciami w zakresie edukacji. Podobnie jak w "doświadczeniu zawodowym" dane umieszczamy chronologicznie, od najnowszych do najstarszych etapów kształcenia.

 4. Szkolenia i kursy - jest to kolejny element CV, który zawiera takie elementy jak:
  • dokładne daty rozpoczęcia i ukończenia lub przewidywanego ukończenia szkoleń i kursów,
  • dokładne nazwy firm, które przeprowadzały kurs,
  • tematy odbytych szkoleń, a także uzyskane certyfikaty

  Obecnie w niektórych branżach oraz zawodach istotne jest ciągłe szkolenie się, które często odgrywa istotniejszą rolę niż zdobyta edukacja. W takich przypadkach element "szkolenia i kursy" powinien być w CV szczególnie wyeksponowany.

 5. Umiejętności

  Ten element CV powinien zawierać dane dotyczące znajomości języków obcych, obsługi programów komputerowych, informacje o posiadanym prawie jazdy (z podaniem kategorii) oraz dane o innych umiejętnościach specyficznych dla danego stanowisk. Znajomość języków obcych musi być dokładnie określona. Należy pamiętać o podaniu stopnia znajomości języka obcego w mowie i piśmie, zdanych egzaminów językowych oraz podaniu nazwy certyfikatu dokumentującego jego znajomość (jeśli taki dokument posiadasz). Znajomość obsługi komputera powinna zawierać nazwy programów, które potrafimy obsługiwać, oczywiście z wyróżnieniem oprogramowania specjalistycznego, które jest istotne na danym stanowisku pracy. Nie jest konieczne podanie stopienia znajomości danego oprogramowania, lecz nie będzie błędem wpisanie go.

 6. Zainteresowania

  To już ostatni element CV, który nie jest obowiązkowy. Rubryka ta ma na celu zaprezentowanie się z jak najlepszej strony naszego życia osobistego. Możecie tu śmiało pochwalić się umiejętnościami lub ciekawym hobby. Obecnie wielu pracodawców lepiej ceni sobie osoby, które posiadają ciekawe zainteresowania, co może świadczyć o bogatej i ciekawej osobowości. Napisanie o zainteresowaniu kinem czy muzyką nie zrobi dobrego wrażenia, więc lepiej będzie po prostu ominąć ten elementu w naszym życiorysie.

 7. Klauzula o ochronie danych osobowych

  Nie należy zapomnieć o napisaniu klauzuli o ochronie danych osobowych, której zapis przedstawia się następująco: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji." Należy ją umieścić na samym dole CV.